Theseus - ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut verkossa

Theseus on Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n tarjoama palvelu, joka tarjoaa käyttöösi Suomen ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä sekä julkaisuja verkossa. Voit tutustua ammattikorkeakouluista valmistuneiden opinnäytetöihin sekä ammattikorkeakoulujen julkaisutoimintaan kokonaisuudessaan ja hyödyntää niitä vaikkapa omassa tutkimus- tai kehittämistyössäsi.

Voit selata aineistoja oikean valikon Selaa Theseusta -otsikon alta. Theseuksen hakusivulla voit tehdä monipuolisempia hakuja tai tutkia opinnäytetöitä ja muita julkaisuja ammattikorkeakouluittain. Jos haluat tallentaa opinnäytetyösi tai julkaisusi, siirry tallennussivulle.

 • Palokatkojen laadunvarmistus korjausrakentamisessa 

  Riutta, Jami (2019)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia urakoitsijalle toimintamalli palokatkojen laadunvarmistuksesta korjausrakentamisessa. Työn tilaaja oli RePipe Oy, joka tekee viemäriputkisaneerausta ja työn yhteydessä palokatkoja ...
 • AC500 ja Compact HMI 

  Perälä, Joonas (2019)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia mahdollisuutta käyttää ABB:n AC500 ohjelmoitavaa logiikkaa yhdessä ABB:n CompactHMI-valvomojärjestelmän kanssa. Näin saavutettaisiin kompakti ja edullisempi ohjausjärjestelmä. ...
 • Onnistu monikulttuurisen potilaan saattohoidossa: Muslimipotilaan näkökulma 

  Ahonen, Emilia; Puurunen, Pinja (2019)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin ohjeeksi ja tueksi hoitohenkilökunnalle hyvän saattohoidon tuottamiseksi muslimipotilaalle. Työn tarkoitus on auttaa hoitohenkilökuntaa ymmärtämään paremmin muslimikulttuuria ja islamilaista ...
 • Vapaa-ajan matkustajista lisää asiakasvirtaa: Case Hotel Oscar Varkaus 

  Immonen, Krista (2019)
  Tämän opinnäytetyön tehtävänä oli tutkia markkinoimista sekä syventyä erityisesti matkailu- ja ravitsemisalan markkinoimiseen. Tarkoituksena oli löytää kehitettävää opinnäytetyön toimeksiantajan eli Hotel Oscarin tämän ...
 • Näin sävellän 

  Kuittinen, Jani (2019)
  Opinnäytetyössä tutkittiin kirjoittajan omaa sävellysprosessia. Opinnäytetyön lähtökohta oli opetella säveltämään, sovittamaan ja sanoittamaan pop-musiikkia eri tahtilajeihin pelkän 4/4 tahtilajin sijaan. Työn tarkoituksena ...
 • Betonin vaurioituminen 

  Kastarinen, Henri (2019)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Pöyry Finland Oy:n kanssa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli käydä lävitse betonirakenteiden vaurioitumisilmiöitä, kunnon tutkimusmenetelmiä, korjausmenetelmiä sekä koh-teen yläpohjalaatasta ...
 • Nuoren aikuisen vastuulliset valinnat matkailussa 

  Lawman, Vivian (2019)
  Tämän opinnäytetyön tutkimuksen aiheena oli selvittää nuorten aikuisten näkemyksiä vastuullisesta matkailusta ulko- ja kotimaassa. Teoriaosa keskittyy kestävän kehityksen osa-alueisiin sekä matkailun uhkiin ja haittoihin. ...

Näytä lisää